Minister Rozwoju i Technologii opublikował na stronach RCL Projekt ustawy – Prawo własności przemysłowej  wraz z Oceną Skutków Regulacji <OSR> oraz Uzasadnieniem.
Obecna ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324), była nowelizowana ponad 20 razy. Tymczasem zaszły duże zmiany w gospodarce krajowej i światowej, w szczególności ostatni czas panującego stanu epidemii, uwypuklił potrzeby skierowania szczególnej uwagi na innowacje i zaproponowanie sprawnego systemu ich ochrony. Duże znaczenie mają także zachodzące w gospodarce procesy cyfryzacji i elektronizacji. W projekcie zaproponowano rozwiązania, które według Ministerstwa wychodzą naprzeciw tym zjawiskom. Projekt w sposób kompleksowy reguluje zagadnienia związane z ochroną własności przemysłowej. Proces legislacyjny mogą Państwo śledzić na stronach RCL.
Jeśli są Państwo zainteresowani zgłoszeniem uwag do projektu proszę je przesłać na mój adres email Izby do dn. 20 maja 2022r.


KIGEiT nie zgłosiła uwag do projektu.