Nadawcy komercyjni zrzeszeni w Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SNTN) są zaskoczeni decyzją Prezesa UKE dotyczącą zmiany harmonogramu wprowadzenia nowego standardu DVB-T2/HEVC dla multipleksu trzeciego, jak i trybem jego procedowania. Izba nie miała możliwości wypowiedzenia się w tej kwestii. W ocenie Izby, wszelkie zmiany w realizacji procesu refarmingu, którego istotną częścią są także nadawcy komercyjni, powinny być poprzedzone merytoryczną dyskusją z udziałem wszystkich stron zainteresowanych refarmingiem pasma 700 MHz.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zwróciła się do Prezesa UKE o przesunięcie terminu rozpoczęcia refarmingu oraz zorganizowanie pilnego spotkania z udziałem wszystkich uczestników rynku w celu wypracowania optymalnego rozwiązania dla przeprowadzenia procesu refarmingu z perspektywy dostępu widzów do wszystkich programów naziemnej telewizji cyfrowej.

Pełną treść stanowiska mogą Państwo pobrać <tutaj> a komunikat prasowy <tutaj>.