Spotkanie dedykowane specjalistom Utrzymania Ruchu w Radomsku

Już 27 kwietnia w radomskim Hotelu Porto spotkają się specjaliści z działów utrzymania ruchu podczas Konferencji Technicznej „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych”.

Szeroki program konferencji organizowanej przez Axon Media obejmuje część wykładową, wystawienniczą oraz praktyczne warsztaty prowadzone przez specjalistów z branży. Podczas wydarzenia eksperci opowiedzą, w jaki sposób zapobiegać usterkom i nieplanowanym przestojom oraz dlaczego odpowiednia strategia ma wpływ na wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy parku maszynowego, zaprezentują najnowsze standardy czyszczenia maszyn i ich sposób wdrożenia w zakładzie oraz podzielą się doświadczeniem specjalistów UR z różnych branż.

Wybrane tematy prelekcji:

 • Obniżenie kosztów części zamiennych przy jednoczesnym zapewnieniu ich dostępności
 • Filtrowanie oleju i czyszczenie układów hydraulicznych bez przestoju produkcji
 • Minimalizowanie czasu przestoju maszyn za pomocą kompaktowych aktuatorów Siko DriveLine
 • Narzędzia do budowania i monitoringu niezawodności i utrzymania ruchu systemu sprężonego powietrza – od sprężarkowni do końcowego punktu jego poboru
 • Bezpieczeństwo pracy maszyn i urządzeń w aspekcie skutecznego zabezpieczenia połączeń śrubowych
 • Bezpieczniki topikowe w służbach utrzymania ruchu
 • Zmiany w 2022r w rozporządzeniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii w zakresie budynków i ich usytuowania
 • Technika utrzymania czystości
 • Poprawa efektywności procesów produkcyjnych za pomocą algorytmów uczenia maszynowego z wykorzystaniem zdalnego systemu monitorowania maszyn i raportowania realizacji standardów
 • Detekcja podstawowym warunkiem ciągłości pracy
 • Automatyzacja smarowania istotnym elementem utrzymania ruchu oraz zwiększenia niezawodności eksploatacyjnej urządzeń
 • Energooszczędne oświetlenie zakładów produkcyjnych
 • Niezawodność w obwodach sterowania – obliczenia trwałościowe, eliminacja błędów i przewidywanie usterek
 • Wpływ filtracji w maszynach na koszty UR, zużycie energii i ślad węglowy
 • Wymagane prawem okresowe i specjalne przeglądy maszyn – zapewnienie niezawodności sprzętu roboczego zgodnie z wytycznymi producenta

 

Udział w konferencji jest bezpłatny po rejestracji online na stronie organizatora

Udział jest bezpłatny dla zarejestrowanych online uczestników. Dodatkowo w ramach wydarzenia przewidziany jest odbiór Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa poświadczających udział w wydarzeniu.

Organizator, mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo podczas spotkania, wdroży zalecane normy sanitarne oraz higieniczne, w tym obowiązek zasłaniania nosa i ust.

Patroni Honorowi wydarzenia: Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego, Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Radomsko, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Klaster Obróbki Metali, Krajowy Klaster Kluczowy, Polska Izba Konstrukcji Stalowych.