Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji w odpowiedzi na informację, o rozpoczętych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów pracach nad stanowiskiem Rządu RP do nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej (COM(2021)731) oraz w związku z prośbą o analizę projektu i przekazanie opinii nt. kluczowych rozwiązań, przygotowała i wysłała 31 grudnia 2021 roku do KPRM stanowisko, w którym zwraca uwagę, że obowiązujące w zakresie reklamy politycznej krajowe regulacje w pewnej mierze spełniają cele projektowanego Rozporządzenia, zwłaszcza w zakresie przejrzystości i identyfikacji reklamy politycznej. Zarówno nadawcy telewizyjni jak i internetowi mają obowiązek informowania od kogo pochodzi, przez kogo finansowany i jaki charakter (polityczny) ma dany materiał (art. 4 i 5 Rozporządzenia).

Zdaniem KIGEiT poważne wątpliwości budzi niejasność wielu przepisów, a także różne zawarte w nim definicje. Doprecyzowania wymaga sama definicja reklamy politycznej czy usługi reklamy politycznej. Przyjęcie rozporządzenia w zaproponowanej formie będzie miało istotny wpływ na komercjalizację reklamy politycznej. W związku z powyższym projekt ten wymaga szeregu doprecyzowań i zmian, zwłaszcza na poziomie podstawowych definicji, uwzględniających specyfikę rynku reklamowego i jego rozdziału na poszczególne media, tj. telewizja, Internet oraz prasa. Dostosowanie się do nowych unijnych wymogów zwiększy koszty funkcjonowania firm.

Pełny tekst stanowiska KIGEiT znajdą Państwo <tutaj>.