Izba zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach KE dotyczących Modernizacji prawa spółek na potrzeby cyfryzacji.

Pandemia COVID-19 pokazała, że narzędzia cyfrowe są niezbędne do zapewnienia ciągłości operacji biznesowych i interakcji z organami w kwestiach związanych z prawem spółek. Organy muszą dostosować swoje metody pracy i sposoby współpracy między sobą, a także z przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami, do korzystania z technologii cyfrowych. Przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, powinny mieć możliwość pełnego korzystania z narzędzi cyfrowych przy i w trakcie prowadzenia działalności na całym jednolitym rynku. Istnieje coraz większe zapotrzebowanie na wiarygodne informacje o przedsiębiorstwie, dostępne w sposób transgraniczny, np. przedsiębiorstw, wierzycieli, osób wykonujących zawody prawnicze lub organów.

Inicjatywa UE w zakresie prawa spółek ma na celu:

  • poprawę przejrzystości informacji o unijnych przedsiębiorstwach przez udostępnienie większej ilości informacji ponad granicami;
  • umożliwienie międzynarodowego wykorzystywania wiarygodnych danych o przedsiębiorstwach;
  • dalszą modernizację unijnych przepisów prawa spółek, aby dostosować je do epoki cyfrowej.

Wstępną ocenę skutków mogą państwo pobrać <tutaj>. Opinie można przesyłać do 8 kwietnia 2022 r.