Izba wysłała w dniu 2 listopada 2021 r. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  stanowisko wraz z tabelą  z uwagami do projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i niektórych innych ustaw.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.