UWAGA! Organizator z przyczyn niezależnych odwołał spotkanie!

Co jest najistotniejsze w zarządzaniu energią? Wydajność, minimalizacja kosztów i bezpieczeństwo. Te trzy zagadnienia zostaną dokładnie omówione podczas wydarzenia Optymalizacja zużycia energii i mediów technicznych już 17 listopada w Rzeszowie. Cenieni specjaliści z branży opowiedzą, jak zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo produkcji oraz zmniejszyć koszty, nie obniżając wydajności.

Data i miejsce: 17 listopada 2021, Hotel Rzeszów, Rzeszów

 

W programie spotkania aż kilkanaście inspirujących wykładów, podczas których profesjonaliści opowiedzą o sposobach optymalizacji zużycia energii i zwiększenie zysków. Pomiędzy prezentacjami można skorzystać z przerw kawowych oraz ciepłego poczęstunku, przejrzeć prasę branżową oraz obejrzeć stanowiska wystawców. Każdy uczestnik otrzyma również pakiet materiałów konferencyjnych oraz imienny certyfikat.

Wybrane tematy prelekcji:

  • Racjonalne wykorzystanie sprężonego powietrza w zakładach produkcyjnych
  • Ciepło jako parametr kontroli jakości pracy instalacji
  • Akwizycja danych dotyczących zużycia mediów technicznych w oparciu o system dedykowany
  • Zwiększenie oszczędności dzięki aplikacyjnym rozwiązaniom w branży produkcyjnej
  • Realne wsparcie w dążeniu do efektywności energetycznej przy użyciu systemu do monitorowania zużycia mediów energetycznych
  • Bezpieczniki topikowe w obwodach elektrycznych i energetycznych
  • Innowacyjne systemy kontrolno – pomiarowe w automatyce
  • Energia pod kontrolą
  • Poprawa efektywności energetycznej i jakości energii dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań

Udział w konferencji jest bezpłatny po rejestracji online.

Dodatkowo w ramach wydarzenia przewidziany jest odbiór Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa poświadczających udział w wydarzeniu.