Izba zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących Metody obliczania ilości energii ze źródeł odnawialnych wykorzystywanej do chłodzenia oraz systemów chłodzenia lokalnego,

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii promuje większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich sektorach energii, w tym w sektorze ogrzewania i chłodzenia.

Inicjatywa ta (która przyjmie formę rozporządzenia delegowanego) ma na celu ustanowienie metody obliczania ilości energii odnawialnej wykorzystywanej przez państwa UE do chłodzenia oraz systemów chłodzenia lokalnego.

Na stronie poświęconej konsultacjom mogą Państwo pobrać projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem, tam też można przesłać swoje opinie do 25 listopada 2021 r.


Wyniki konsultacji:

KIGEiT nie zgłosiła uwag do projektu Ustawy.