Od stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy będą korzystać z e-Faktury dobrowolnie. Będzie to jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i obecnie już funkcjonujących w obrocie gospodarczym, faktur elektronicznych. Rząd planuje, aby w 2023 r. przedsiębiorcy obowiązkowo korzystali z e-Faktury. Obecnie Ministerstwo Finansów rozpoczęło pilotaż Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Chodzi o przetestowanie nowego rozwiązania przez zainteresowane podmioty, które zajmują się rozwojem oprogramowania do fakturowania. Udział w pilotażu nie wymaga oficjalnego zgłoszenia. Faktury wystawione podczas testów nie będą wywierać żadnych skutków prawnych. Po określonym czasie będą usuwane z systemu. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>