Izba zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach KE dotyczących Cyfryzacji sektora energetycznego – plan działania UE,

Ten plan działania pomoże rozwinąć konkurencyjny rynek cyfrowych usług energetycznych i cyfrowej infrastruktury energetycznej, które są bezpieczne, wydajne i zrównoważone. Będzie wspierał integrację systemu energetycznego, udział „prosumentów” w transformacji energetycznej oraz zapewni interoperacyjność danych, platform i usług dotyczących energii.

Z roadmapą mogą się Państwo zapoznać na stronie poświęconej konsultacjom i tam też można przesłać swoje opinie do 24 stycznia 2022 r.