Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii opracowało projekt pn. e-paragon w kasach on-line. Obecnie e-paragon funkcjonuje w kasach wirtualnych, niebawem wystawianie i wydawanie e-paragonu bez konieczności jego drukowania będzie możliwe na kasach on-line. Dopuszczenie możliwości wydawania paragonów w postaci elektronicznej, tzw. e-paragonów, umożliwia klientowi wybór, czy chce otrzymywać papierowy paragon fiskalny, czy też woli otrzymywać paragony elektronicznie. Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym Ministerstwa Finansów dostępnym <tutaj> a komentarz zgłaszany w imieniu naszej sekcji SDFUR znajdą Państwo <tutaj>.