Izba informuje, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała w ramach konsultacji publicznych  projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (poz. 171), które zastąpi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 13 sierpnia 2021 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Wyniki konsultacji:
Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała uwagi, które w dniu 17 sierpnia 2021 r. zostały przesłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.

Dodatkowo w dniu 2 września KIGEiT przesłała kolejne uwagi w ramach uzupełnienia stanowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r.