W dniu 17 sierpnia 2021 r. Izba wysłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko z uwagami do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.