Izba otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konsultacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Projekt nowelizuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2021 r. poz. 470), poprzez: dopisanie do zakresu 5570-5650 MHz uwagi POL.22 – ma na celu umożliwienie zapewnienia nieprzerwanej pracy radarów meteorologicznych POLRAD oraz zmianę daty obowiązywania Uwagi POL.44 – ma na celu umożliwienie zachowania pełnej funkcjonalności Systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 27 sierpnia 2021 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).