Izba informuje, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała w ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (WPL MC poz. 174), które ma zastąpić rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie RCL.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 13 sierpnia 2021 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).