Z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 26 lipca 2021 r.) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR), z prośbą o wyrażenie opinii wobec tego projektu (nr w wykazie UD260). Mając na uwadze okoliczność, że projekt ustawy realizuje w sferze podatków program społeczno-gospodarczy „Polski Ład”, ogłoszony na konwencji programowej 15 maja 2021 r., oraz ze względu na pilność sprawy, zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 6 sierpnia 2021 roku na nasz adres poczty elektronicznej gdrc@kigeit.org.pl.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został opublikowany projekt ale nie ma tam uzasadnienia (stan na 27.07.2021 godz. 16:10) – uzasadnienie natomiast znajdą Państwo <tutaj>.