KIGEiT informuje, że na stronie RCL, w został umieszczony projekt z dnia 3 maja 2021 r. ustawy Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o uprawnieniach artysty zawodowego wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR). Na stronie RCL zamieszczone są również projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy, wśród nich projekt rozporządzenia w sprawie typów urządzeń i nośników od których pobiera się opłatę i wysokości opłat.

Ministerstwo zwróciło się z prośbą o przekazanie, w procesie konsultacji społecznych, uwag do dnia 2 czerwca 2021 r.

W związku z powyższym KIGEiT prowadziła konsultacje wewnętrzne do 28 maja 2021 r. .


Wyniki konsultacji:
Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 2 czerwca 2021 roku zostało przesłane do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.