Jak już wcześniej informowaliśmy firma ONE S.A., która została przyjęta do naszej Izby od 1 lutego 2021, złożyła także wniosek o przyjęcie do  Sekcji Energii i Paliw (SEiP). Po zakończeniu głosowania w Zarządzie sekcji, zgodnie z § 5. Regulaminu SEiP firma została nowym członkiem sekcji, która liczy obecnie 9 członków.