Przedstawiamy ostatnie ostrzeżenia, które ukazały się w systemie RAPEX nt. przedłużaczy sieciowych.

Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  – A12/00167/21 w j. PL i EN) nt. przedłużacza sieciowego sprzedawanego pod marką Esperanza. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkt nie spełnia wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 62368, tzn. w produkcie brakuje zabezpieczenia nadprądowego. Tak więc podczas przepięcia, obwody mogą się przegrzać i spowodować ogień. Obudowa urządzenia może ulec uszkodzeniu, pozostawiając dostęp do części pod napięciem. Użytkownik może zostać porażony prądem. Środki zlecone przez władze publiczne: Wycofanie produktu z rynku, zniszczenie produktu.

 


Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  – A12/00169/21 w j. PL i EN) nt. przedłużacza sieciowego sprzedawanego pod marką TITANUM. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkt nie spełnia wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 62368, tzn. kabel jest źle zlutowany i może się odłączyć pozostawiając pod napięciem dostępne części. Użytkownik może zostać porażony prądem, brakuje zabezpieczenia nadprądowego. W przypadku przepięcia obwody mogą się przegrzać i spowodować pożar. Środki zlecone przez władze publiczne: Wycofanie produktu z rynku, zniszczenie produktu.