Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług doradztwa prawnego – Usługa doradcza w zakresie zobowiązań prawnoautorskich w kontekście rozwoju TIK w ramach realizacji projektu: „Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza” – wsparcie eksperckie. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w bazie konkurencyjności dniu 21.01.2021: Ogłoszenie nr 2021-14503-27833 (tutaj).

Ofertę prosimy przesłać mailem na adres: kigeit@kigeit.org.pl, złożyć w siedzibie biura lub bezpośrednio w bazie konkurencyjności.

Termin składania ofert: 01.02.2021 godz. 10.00


Dziękujemy wszystkim osobom i firmom, które w terminie złożyły oferty, wyniki postępowania zostały opublikowane w bazie konkurencyjności.