Szanowni Państwo,
Krajowa Izba Gospodarcza z zadowoleniem przyjęła informację o pracach Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii nad nową „Polityką Przemysłową Polski”. KIG dołącza swój głos do debaty nad kształtem przemysłu 4.0 w Polsce, wskazując na kilka wyzwań, z jakimi należy się zmierzyć, jak np. silne otwarcie na współpracę międzynarodową polskich firm w ramach UE czy wykorzystanie potencjału technologii sieciowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem KIG w sprawie nowej „Polityki Przemysłowej Polski”

Zwracamy się także z prośbą o uwagi do Białej Księgi Rozwoju Przemysłu, które można przesyłać za pomocą formularza na stronie MRPiT do końca stycznia: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/polityka-przemyslowa-polski lub też do KIG e-mail: bkisc@kig.pl 

Z poważaniem,
Biuro Komunikacji i Spraw Członkowskich KIG
www.kig.pl