Z  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji publicznych ws. projektu unijnego rozporządzenia: Akt prawny o usługach cyfrowych (Digital Services Act).
Rozporządzenie wprowadza m.in. nowe przepisy dotyczące usług cyfrowych, w tym mediów społecznościowych, platform handlu elektronicznego i innych platform internetowych działających w Unii Europejskiej.
Dotyczy również kluczowych zagadnień dla rozwoju sieci, m.in. usuwania nielegalnych treści z Internetu, ochrony wolności słowa, zasad moderowania treści przez platformy internetowe, reklamy online.
Przesyłam odnośnik do strony dotyczącej prowadzonych przez KPRM konsultacji.
Jeszcze pod kierownictwem Ministerstwa Cyfryzacji (obecnie KPRM) w maju 2020 r. przygotowane zostało m.in. wspólne stanowisko grupy państw D9+ ws. aktu prawnego o usługach cyfrowych oraz przygotowano stanowisko Rządu RP w ramach konsultacji, które prowadziła Komisja Europejska ws. aktu prawnego o usługach cyfrowych.
Uprzejmie proszę o przekazywanie Państwa uwag projektu rozporządzenia na  adres poczty elektronicznej Biura Izby do dn 12.01.2021 r. Prace w Izbie są prowadzone w ramach Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej (SOWI) oraz Grupy Dyskusyjnej Prawa Telekomunikacyjnego (GDRPT).
Przesłane materiały zostaną wykorzystane do przygotowania stanowiska rządu do projektowanej regulacji.


Wyniki konsultacji:

KIGEiT wysłała w piątek 15.01.2021r. do Kancelarii Premiera Rady Ministrów stanowisko ws. unijnego rozporządzenia akt prawny o usługach cyfrowych, COM(2020) 825.