Przedstawiamy ostatnie ostrzeżenie, które ukazało się w systemie RAPEX nt. przedłużacza sieciowego.

Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  –A12/00077/21 w j. PL i EN) nt. listwy ochronnej sprzedawanej pod marką dpm. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkt nie spełnia wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 62368, tzn. produkt nie jest wyposażony w ochraniacz nadmiarowy w związku z tym w warunkach nadnapięciowych obwody mogą się przegrzać i powodować pożar. Kabel jest niewłaściwie lutowany i może odłączać części pod napięciem, pozostawiając do nich dostęp przez co użytkownik może zostać porażony prądem. Środki zlecone przez władze publiczne: Wycofanie produktu z rynku.