Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składnia ofert na:
Przedmiot zamówienia: Szczegółowa analiza i zaprojektowanie usługi w zakresie zaspokajania potrzeb MSP w obszarze monitorowania i prognozowania rynku w sektorze elektronicznym, w ramach realizacji projektu: „Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza”.  Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w bazie konkurencyjności dniu 29.01.2021: Ogłoszenie nr 2021-14503-29564 (tutaj).

Ofertę prosimy przesłać mailem na adres: kigeit@kigeit.org.pl, złożyć w siedzibie biura lub bezpośrednio w bazie konkurencyjności.

Termin składania ofert: 05.02.2021.


Dziękujemy wszystkim osobom i firmom, które w terminie złożyły oferty, wyniki postępowania zostały opublikowane w bazie konkurencyjności.