W dniu 18 grudnia 2020 r., Izba wysłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko z uwagami w ramach konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.