Izba otrzymała w dniu 7 grudnia 2020 roku z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konsultacji projekt (nowego w związku z Pke) rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami przez dostawców publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej, oraz załącznik, z prośbą o odniesienie się do dnia 18 grudnia br.

Obowiązki określone dotychczas dla dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych zostają rozciągnięte na wszystkich dostawców usług komunikacji elektronicznej oraz zostają dostosowane do nowej siatki pojęciowej.

Departament Telekomunikacji mając świadomość, że realizacja udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez nowe podmioty wymaga powzięcia przygotowań po stronie dostawców usług, przekazał w ramach prekonsultacji projekt do Państwa uwag, tak aby wypracowane przepisy gwarantowały sprawną realizację uprawnień abonentów z niepełnosprawnościami.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 15 grudnia 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 18 grudnia 2020 roku zostało przesłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.