Internetowe narzędzie do oceny dojrzałości cyfrowej dla MŚP, które jest częścią projektu DIGINNO, jest dostępne w wersji polskiej na stronie https://www.diginnotool.eu/dom. Jest to jeden z elementów projektu Diginno, koordynowanego w Polsce przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (więcej na: https://kigeit.org.pl/diginno/).

Narzędzie zostało opracowane przez partnera DIGINNO, Łotewskie Stowarzyszenie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (LIKTA) wraz z partnerami DIGINNO i sfinansowane w ramach projektu „DIGINNO of Interreg Baltic Sea Region”. Opiera się na metodologii inicjatywy LIKTA „Gudrā Latvija”, której wdrażanie rozpoczęto w 2019 roku. Już ponad 850 firm skorzystało z tego narzędzia na Łotwie.

Powyższe narzędzie rekomendacji jest skierowane przede wszystkim do produkcyjnych MŚP na poziomie zarządzania. Umożliwia małym i średnim przedsiębiorcom zmierzenie dojrzałości cyfrowej w 10 wymiarach biznesowych. Po zakończeniu firma otrzyma ogólne zalecenia dotyczące kolejnych kroków w kierunku cyfryzacji, spostrzeżenia, jak rozpocząć wewnętrzną dyskusję na temat cyfryzacji oraz jak zrozumieć sytuację firmy na tle innych.

Dane DESI 2020 (indeks europejskiej gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) pokazują, że stopień integracji technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach jest nadal stosunkowo niski.

Narzędzie jest dostępne w języku angielskim oraz w językach regionu Morza Bałtyckiego na stronie internetowej: https://www.diginnotool.eu/.

Projekt Digital Innovation Network (DIGINNO) ukierunkowany jest na przyspieszenie rozwoju gospodarki cyfrowej i procesu przejścia na jednolity rynek cyfrowy w Regionie Morza Bałtyckiego. Ma to nastąpić poprzez rozwijanie umiejętności decydentów, stowarzyszeń branżowych, instytucji badawczych i MŚP, które umożliwią szybsze i bardziej wydajne wdrażanie rozwiązań cyfrowych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Dalsze informacje:

Dorota Sapija, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

e-mail: dorota.sapija@kigeit.org.pl

tel. 608 03 84 01