W dniu 10 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, które dotyczyło ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 284, druki sejmowe nr 718, 759 i 759-A). Nasza Izba zgłosiła uwagi do tego projektu, które przekazała Przewodniczącemu Komisji. Mogą się z nimi Państwo zapoznać <tutaj>.