Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) zainicjowała konsultacje, których celem jest zebranie opinii od zainteresowanych stron na temat badania ACER dotyczącego efektywnego kształtowania cen oraz łatwego wejścia na rynek i udziału nowych graczy oraz mniejszych podmiotów w rynkach energii elektrycznej, opracowanego zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) 2019/942. Informacje uzyskane z konsultacji posłużą do określenia barier rozwoju konkurencji oraz wskaźników służących do ich monitorowania, jak również kombinacji tych wskaźników.

Izba zachęca do udziału w konsultacjach, które trwają do 25 października 2020 r.