W dniu 6 października 2020 r., z zachowaniem przedłużonego terminu konsultacji, Izba wysłała na wskazane w piśmie Ministra Marka Zagórskiego adresy stanowisko w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach szerokich konsultacji wewnątrzizbowych, przy szczególnym udziale Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.