ACER (Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Agency for Cooperation of Energy Regulators) prowadzi konsultacje dotyczące produktów, które wyznaczeni operatorzy rynku energii elektrycznej (Nominated Electricity Market Operators) – tzw. NEMO –  zaproponowali w łączeniu rynków dnia następnego. Konsultacje te prowadzone są na podstawie rozporządzenia Komisji ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (tzw. rozporządzenie CACM) i mają na celu podjęcie najwłaściwszej decyzji w sprawie przedstawionej przez NEMO propozycji.

Uwagi w ramach tych konsultacji można zgłaszać do wtorku, 27 października 2020 r.