Izba wysłała w dniu 1 października 2020 r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowisko dotyczące Projektu ustawy MKiDN o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii w ramach prowadzonych konsultacji społecznych.

Stanowisko zostało wypracowane w ramach Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej (SNTN).