Wszystkich zainteresowanych Izba zachęca do wzięcia udziału konsultacjach społecznych Komisji Europejskiej w sprawie ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w krajach trzecich (State of intellectual property in third countries). Konsultacje trwają do 16.11.2020 r.
Głównym celem tych konsultacji jest zidentyfikowanie krajów trzecich, w których stan ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej budzi największe zaniepokojenie, oraz aktualizacja wykazu tzw. „Krajów priorytetowych”. Konsultacje będą jednym z narzędzi służących do ulepszania systemów praw własności intelektualnej w krajach trzecich. Ich wynik pomoże Komisji Europejskiej skoncentrować wysiłki i zasoby na krajach priorytetowych i na konkretnych obszarach budzących obawy w celu poprawy ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej na całym świecie.
KE prosi m.in. o odpowiedź na pytanie: Którym krajom UE powinna nadać priorytet (Priorytet 1, 2 i 3) na najbliższe 2 lata?
W Izbie prace nad konsultacjami trwają w Sekcji ochroni Własności Intelektualnej KIGEiT (SOWI).