Izba wysłała, w dniu 2 października 2020 r.,  stanowisko w zakresie art. 277 projektu ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej. W nawiązaniu do transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 321/36 z 17.12.2018), oraz konsultacji projektu Prawa Komunikacji Elektronicznej, Izba zwróciła uwagę na kwestię związaną z narzędziem umożliwiającym monitorowanie oraz kontrolowanie wykorzystania usług (art. 277 Projektu oraz art. 102 ust. 5 Kodeksu).

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.