Izba wysłała w dniu 7 września 2020 r. do Ministerstwa Finansów stanowisko w ramach projektu w sprawie zmiany przepisów dot. podatku akcyzowego (numer w wykazie prac legislacyjnych – UD35).