Globalizacja gospodarki, wszechobecność internetu w życiu społecznym, wszechogarniająca potrzeba mobilności  powodują, że cyberbezpieczeństwo staje się kluczowym zagadnieniem, wymagającym pilnych rozwiązań, na dziś i na jutro. Nie ma cyberbezpieczeństwa bez norm i standardów. Dlatego już 17 września 2020 r. zapraszamy na konferencję on line „The Future of Standards in Cybersecurity”, w której udział wezmą eksperci o najwyższej, światowej renomie.

Organizatorami konferencji są: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT) oraz podkomitet ISO/IEC JTC 1/SC 27 „Information security, cybersecurity and privacy protection”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Cyfryzacji oraz Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

Głównym celem konferencji jest przedstawienie aktualnych oraz przyszłych kierunków normalizacji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Konferencja zgromadzi specjalistów z całego świata, wspieranych przez ekspertów z Polski, którzy podzielą się swoją wiedzą
i doświadczeniem. Będą poruszane  najgorętsze tematy z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony prywatności, kryptografii oraz wyzwań związanych z bezpieczeństwem sieci 5G.

Wydarzenie to otwiera ogromne możliwości włączenia się w tę międzynarodową dyskusję polskich profesjonalistów. Jest adresowane głównie do instytucji, przedsiębiorstw, uczelni oraz ogólnie polskiej społeczności, zajmującej się tematyką cyberbezpieczeństwa.

Konferencja miała początkowo poprzedzać organizowane w Warszawie kolejne robocze gromadziło około 350 ekspertów normalizacyjnych ISO z całego świata. Głównym organizatorem spotkania ekspertów normalizacyjnych miał być Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy. Niestety, rozwój pandemii COVID-19 zniweczył możliwość fizycznego spotkania, które odbędzie się w wirtualnej formie.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: