Izba wysłała w dniu 31 sierpnia 2020 r. do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko w ramach konsultacji  projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (PKE). Dodatkowo pismem z dnia 3 września 2020 r. zostało wysłane do Ministerstwa Cyfryzacji sprostowanie w zakresie art. 93 PKE.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.