Izba otrzymała w dniu 29 lipca br. z Ministerstwa Cyfryzacji, pismo informujące o rozpoczęciu konsultacji projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. Wraz z pismem otrzymaliśmy:

Ministerstwo poinformowało, że brak stanowiska w wyznaczonym terminie (30 dni) potraktowany zostanie za rezygnację z przedstawienia stanowiska do projektów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej (z wykorzystaniem załączonych tabel uwag) do dnia 24 sierpnia 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 31 sierpnia 2020 roku zostało przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.