Izba zachęca do udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej (KE) w zakresie inicjatywy Otwarte dane – dostępność publicznych zbiorów danych, której celem jest udostępnienie na potrzeby nowych produktów informacyjnych i innowacji, zwłaszcza w dziedzinie sztucznej inteligencji, większej ilości informacji finansowanych ze środków publicznych.

W ramach tej inicjatywy ma zostać określony wykaz zbiorów danych charakteryzujących się wysokim potencjałem społecznym, gospodarczym i środowiskowym, które są w posiadaniu sektora publicznego (zbiory danych, których ponowne wykorzystywanie może przynieść duże korzyści społeczeństwu i gospodarce). Zbiory danych o wysokiej wartości będą również działać jako dane referencyjne dla innych danych (z sektora publicznego lub prywatnego) i zachęcać do ponownego wykorzystywania tych powiązanych danych (np. publicznych danych geoprzestrzennych o wysokiej wartości w pakiecie z danymi pochodzącymi z czujników lub urządzeń przenośnych/samochodów). Zbiory te powinny:

  • nadawać się do ponownego (bezpłatnego) wykorzystania za pomocą interfejsów programowania aplikacji
  • być dostępne w formacie nadającym się do odczytu maszynowego
  • nadawać się do masowego pobrania (w miarę możliwości).

Termin wyznaczony przez KE na przesyłanie opinii mija w dniu 25 sierpnia 2020 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 21 sierpnia 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).