Otrzymaliśmy zaproszenie z Ministerstwa Klimatu do konsultacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji (OSR).
Proces legislacyjny mogą Państwo śledzić na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Zachęcamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag w terminie do 25 sierpnia 2020 roku na nasz adres poczty elektronicznej. Prace w Izbie będą prowadzone w ramach Sekcji Energii i Paliw (SEiP)  oraz Sekcji Inteligentnych Sieci Smart-Grids (SIS-SG)


Wyniki konsultacji:

KIGEiT nie zgłosiła uwag do projektu rozporządzenia.