Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisali aneks do umowy dotyczącej tego antykryzysowego narzędzia. Pieniądze umożliwią sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i pomogą w zapewnieniu płynności finansowej. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronach MFiPR.

Jest to nieoprocentowane finansowanie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, okres spłaty pożyczki może wynosić do 6 lat.

Pożyczki płynnościowe są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK. Lista instytucji znajduje się <tutaj>.