Ministerstwo Klimatu opublikowało wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt Rozporządzenia ws. sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla wew. i zew. stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).
Rozwiązanie pozwoli w przyszłości zainstalować punkty ładowania dla pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych typu plug-in, bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych związanych z przebudową całej instalacji elektrycznej. Rozwiązanie to wpłynie bezpośrednio na rozwój infrastruktury elektromobilności w Polsce, spowoduje zwiększenie ilość punktów ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych typu plug- in.
Proces legislacyjny mogą Państwo śledzić na stronach Rządowego Centrum Legislacji  (RCL). W minionym (2019) roku ME prowadziło już konsultacje  podobnego Projektu, wówczas Izba nie przesłała stanowiska. Zachęcamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag w terminie do 25 sierpnia 2020 roku na nasz adres poczty elektronicznejPrace w Izbie będą prowadzone w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci Smart-Grids (SIS-SG).

W wyniku konsultacji KIGEiT w dniu 27.08.2020 r. wysłała do Ministerstwa Klimatu Stanowisko wypracowane w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci Smart Grids (SIS-SG).