Z Ministerstwa Klimatu otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.
Proponowane zmiany:
  • przeniesienie ciężaru finansowego ze składnika stałego stawki sieciowej i stawki opłaty przejściowej na składnik zmienny, który powiązany jest z rzeczywistym zakresem wykorzystania infrastruktury ładowania,
  • wdrożenie mechanizmu wyrównującego odbywa się poprzez wprowadzenie w rozporządzeniu mechanizmu tzw. konta regulacyjnego,
  • zapewnienie odbiorcom końcowym energii elektrycznej możliwości otrzymywania faktur oraz rozliczeń w formie elektronicznej.
Proces legislacyjny mogą Państwo śledzić Państwo na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).
Zachęcamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag w terminie do 26 sierpnia 2020 roku na nasz adres poczty elektronicznej. Prace w Izbie będą prowadzone w ramach Sekcji Energii i Paliw (SEiP)  oraz Sekcji Inteligentnych Sieci Smart-Grids (SIS-SG)


Wyniki konsultacji:

KIGEiT nie zgłosiła uwag do projektu rozporządzenia.