Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. MF chce wprowadzić nowy, proinwestycyjny system opodatkowania osób prawnych, wzorowany na rozwiązaniu zastosowanym w Estonii (od 2000 roku). Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) nowych zasad opodatkowania spółek kapitałowych, alternatywnych w stosunku do obecnie istniejących (ryczałt od dochodów spółek kapitałowych). Ponadto projekt przewiduje dokonanie zmian dostosowawczych w kilku innych ustawach. Zakłada się, że projektowane przepisy podatkowe będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 roku (ustawa musi zostać opublikowana do końca listopada bieżącego roku).  W projekcie przewidziane zostały dwa alternatywne warianty opodatkowania tj.:

  • ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT (zmianie ulega m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe),
  • specjalny fundusz inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwia szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych („klasycznych”) zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT.
Przebieg prac nad projektem ustawy wraz z uzasadnieniem oraz oceną regulacji (OSR) mogą Państwo śledzić na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Zachęcamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag w terminie do 25 sierpnia 2020 roku na nasz adres poczty elektronicznej.