Z Ministerstwa Klimatu otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu z dnia 23.07.2020 ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji można również znaleźć uzasadnienie wraz z oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić <tutaj>.
W dniu 13.08.2020 roku KIGEiT przekazała swoje stanowisko do Ministerstwa Klimatu. Prace nad uwagami odbywały w ramach działających w naszej Izbie Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG) i Sekcji Energii i Paliw (SEiP).