Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne ws. green claims – twierdzeń środowiskowych dotyczących śladu środowiskowego produktów/usług. Celem regulacji jest sprawienie, aby twierdzenia takie były wiarygodne, porównywalne i możliwe do zweryfikowania w całej UE, a także – ograniczenie tzw. pseudoekologicznego marketingu znanego jako greenwashing (stwarzania przez firmy mylnego wrażenia co do ich wpływu na środowisko). Działanie to powinno pomóc klientom i inwestorom w podejmowaniu bardziej zrównoważonych decyzji o zakupie i zwiększyć zaufanie konsumentów do zielonych etykiet i informacji.
KE właśnie opublikowała dokument Green Claims Inception Impact Assessment (wstępna ocena skutków), który znajdą Państwo na stronie internetowej Komisji <tutaj>.
Okres przesyłania opinii odnośnie zamierzonej inicjatywy to cztery tygodnie od 20 lipca do 31 sierpnia 2020 roku. Państwa opinie można przesyłać bezpośrednio przez stronę Komisji w ww. terminie.
KIGEiT przekazała swoją opinię do Ministerstwa Rozwoju w dniu 13.08.2020 r.