Otrzymaliśmy prośbę z Ministerstwa Finansów o pilną opinię w sprawie przygotowywanego projektu stanowiska Rządu RP do opublikowanego przez Komisję Europejską dokumentu z dnia 7 sierpnia 2020 r.:

Od dnia 1 stycznia 2021 r. przepisy UE dotyczące VAT nie będą już miały zastosowania do Zjednoczonego Królestwa. Na podstawie Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej, który jest częścią umowy o wystąpieniu, Irlandia Północna będzie jednak nadal podlegać przepisom UE dotyczącym VAT w odniesieniu do towarów w celu uniknięcia twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Natomiast w odniesieniu do usług Irlandię Północną, wraz z pozostałą częścią Zjednoczonego Królestwa, uznaje się za kraj spoza UE.
Prowadzi to nieuchronnie do powstania w Irlandii Północnej podwójnego lub mieszanego systemu VAT, w ramach którego dostawy, nabycia wewnątrzwspólnotowe i import towarów znajdujących się w Irlandii Północnej, zgodnie z zasadami dotyczącymi miejsca transakcji podlegających opodatkowaniu określonymi w tytule V dyrektywy VAT , podlegają zharmonizowanym przepisom UE, natomiast świadczenie usług na tym samym terytorium nie podlega unijnemu systemowi VAT.

Prosimy o przekazanie ewentualnych uwag i komentarzy (w trybie rejestracji zmian) do w/w wniosku. Ministerstwo Finansów poinformowało, że względu na ustawowe terminy procedowania projektów stanowisk Rządu RP, brak odpowiedzi w ww. terminie traktowany będzie jako brak uwag z naszej strony.
Państwa uwagi proszę przesyłać na nasz adres poczty elektronicznej  w terminie do 14 sierpnia 2020 r.  do godz. 12:00.