W dniu 13 sierpnia 2020 r. Izba wysłała do Urzędu Komunikacji Elektronicznej stanowisko w ramach konsultacji projektów decyzji w sprawie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych operatorów systemów dystrybucyjnych.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.