Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (RCL), w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny udostępniony został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji (OSR).

W rozporządzeniu proponuje się przyjęcie takiej samej wielkości udziału, jak w roku 2020, tzn. 19,5% dla tzw. „zielonych certyfikatów” i 0,5% dla tzw. „błękitnych certyfikatów”. Wielkość udziału określona na tym poziomie ma wg. Ministerstwa przyczynić się do zapewnienia stabilnych i przewidywalnych warunków funkcjonowania rynku OZE, dla wytwórców partycypujących w systemie świadectw pochodzenia.

Prace nad projektem będą prowadzone w Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grid (SIS-SG). Zapraszamy do przesyłania uwag do projektu na nasz adres poczty elektronicznej (e-mail) do dnia 23.07.2020 roku.


Wyniki konsultacji:

KIGEiT nie zgłosiła uwag do projektu rozporządzenia.