W dniu 2 lipca 2020 r. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej (SNTN) KIGEiT. Sekcja Nadawców Telewizji Naziemnej została powołana w celu zapewnienia nadawcom wspólnej platformy do wspierania inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych tworzących warunki dla zapewnienia najlepszej oferty dla widzów, rozwoju wysokiej jakości  produkcji filmowej w Polsce, promocji i wdrożenia nowoczesnych i efektywnych technologii telewizyjnych spełniających oczekiwania i zapewniających realizację potrzeb współczesnych odbiorców  oraz w równej mierze, przestrzegania praktyk uczciwej konkurencji. Sekcja Nadawców Telewizji Naziemnej jest otwarta na udział wszystkich koncesjonowanych nadawców telewizji naziemnej w Polsce.

Członkami założycielami SNTN KIGEiT zostały następujące firmy:

  1. Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
  2. „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna
  3. „Telewizja Polska” Spółka Akcyjna
  4. TVN Spółka Akcyjna
  5. Telewizja Puls Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Zebrani przyjęli regulamin sekcji i wybrali 3-osobowy Zarząd w składzie:

Dorota Żurkowska – Bytner (TVN S.A.) – Przewodnicząca
Dariusz Działkowski (Cyfrowy Polsat S.A.) – Wiceprzewodniczący
Marcin Klepacki („Telewizja Polska” S.A.) – Wiceprzewodniczący